KÉMÉNYSEPRŐ TÁJÉKOZTATÓ!

A területileg illetékes kéményseprő vállalkozás tájékoztató levelét az alábbi linkre kattintva olvashatja el:  Tájékoztató levél


KÖTELEZŐ AGRÁRKAMARAI REGISZTRÁCIÓ!

Az Országgyűlés 2012. július 12-én elfogadta a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvényt.
A 2012. augusztus 1-től hatályba lépő törvény kötelező tagságot ír elő az agrárszektor és az élelmiszeripar valamennyi piaci szereplője számára a közeljövőben kiírandó országos kamarai választások nyomán létrejövő új Agrárkamarában.
Ezáltal minden olyan természetes személy és gazdálkodó szervezet, aki a törvény meghatározása szerint agrárgazdasági tevékenységet folytat, kötelezetté válik az agrárkamarai tagságra.
A tagnyilvántartás összeállítása és az agrárkamarai választások sikeres megszervezése érdekében a törvény előírja, hogy az agrárkamarai tagságra kötelezettek 60 napon belül kötelesek:
- bejelentkezni az agrárkamarai nyilvántartásba, és
- 5.000,- Ft összegű kamarai hozzájárulást fizetni.
A leendő kamarai tagok tehát legkésőbb 2012. szeptember 30-ig kötelesek a Magyar Agrárkamara honlapján található online regisztrációs felületen bejelentkezni az agrárkamarai nyilvántartásba, valamint befizetni a kamarai hozzájárulást.
A bejelentkezés kizárólag az online regisztrációs felületen történhet. A regisztrációhoz ingyenes segítséget kaphat minden érintett az általa a tavaszi egységes területalapú támogatás igénylése során megbízott technikai közreműködőtől is.
A hozzájárulás megfizetése alól mentesülnek azok a gazdálkodó szervezetek, amelyek igazolják, hogy a gazdasági kamarákról szóló törvény szerinti regisztrációs díjat a kereskedelmi és iparkamara részére már befizették. A regisztráció során erről külön nyilatkozni kell!


Az alaptörvény asztala

Magyarország alaptörvénye 2011 Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Hivatalunk, Jókai M. u. 18. szám alatti titkársági iroda helyiségében 2011. szeptember 01. 7.00 órától felállításra került „AZ ALAPTÖRVÉNY ASZTALA”, ahol Magyarország Alaptörvénye mindenki számára megtekinthető, és az Alaptörvénynek az Országgyűlés elnöke aláírásával ellátott ingyenes példánya is megrendelhető.