Képviselő testület

A képviselő testület tagjainak száma 7 fő.
Sáhóné Horváth Márta polgármester
Bujáki Lászlóné alpolgármester
Ágoston Gábor képviselő
Kovácsné Geszterédi Renáta képviselő
Kovács Péter képviselő
Németh Hilda képviselő
Szabó Árpád képviselő

Banai Roma Nemzetiségi Önkormányzat:
Zsolnai Béla elnök
Zsolnai Renátó elnök-helyettes
Zsolnai Béláné tag